Forhøjet blodtryk

Finder lægen anledning til at undersøge, om du har forhøjet blodtryk, vil du skulle gennemgå et mindre undersøgelsesprogram. Undersøgelsesprogrammet indebærer konsultation ved både sygeplejerske/SOSA og læge.

Konsultationerne er beskrevet herunder.

Første konsultation ved SOSA/sygeplejersken:

Her kontrolleres dit blodtryk, og der tages blodprøver. Der tages evt. EKG.

Måles dit blodtryk for højt – dvs. 140/90 eller højere vil du skulle igennem yderligere blodtryksmålinger, som betyder 1-2 besøg mere enten før eller efter konsultationen hos sygeplejersken, som her betegnes, som anden konsultation.

Der vil denne dag blive udleveret et rør til opsamling af en urinprøve. Urinprøven skal medbringes ved anden konsultation ved sygeplejersken.

Anden konsultation ved sygeplejersken:

Her snakkes der om livsstil, KRAMS – arvelige forhold osv..

Du vil kunne få nogle af svarene på de tidl. tagne blodprøver.

Du bliver vejet m.m.

Tredie konsultation ved lægen:

Du får samlet svar og opfølgning på de forudgående undersøgelser, målinger og analyser.

Du bedes medbringe evt. medicin.

Du får ny tid til kontrol efter en lægelig vurdering.

Er du sat i relevant medicinsk behandling, vil du som regel skulle komme til kontrol efter hhv. 3, 6 og 9 mdr. samt en udvidet årlig kontrol.

Årskontrol:

Årskontrollen indebære ofte flere elementer fra undersøgelsesprogrammet. Vi vil derfor gerne have en ny urinprøve, et nyt EKG og i de fleste tilfælde en ny døgnblodtryksmåling. Disse undersøgelser er for at sikre, at du stadig får den rigtige behandling.
Første tid til Årskontrol ved sygeplejersken/SOSA:

Blodprøver tages, og dit blodtryk kontrolleres. Er blodtrykket fint, tages der evt. EKG allerede i dag.

Der skal medbringes en morgenurin som tidligere beskrevet.

Anden konsultation ved sygeplejersken/SOSA:

Døgnblodtryksapparatet påsættes.

Tredie konsultation ved sygeplejersken/SOSA:

Døgnblodtryksapparat afleveres og EKG tages.

Årskontrol/opsamling ved lægen:

HUSK at medbringe din vanlige medicin denne dag.

Du får svar på forudgående analyser og målinger.

Der aftales, hvornår næste kontrol skal være – som regel efter 3 mdr.