KOL

KOL/COLD – Kronisk Obstruktiv Lungelidelse/Chronic Obstructive Lung Disease

KOL er en hyppig sygdom som omkring 200.000 mennesker lider af i Denmark.

KOL forårsages hyppigst af tobak. Andre årsager er fx arbejde i træindustrien eller landmænd.

KOL kan debutere tidligt og derfor ser man allerede sygdommen i midten af trediverne, omend langt de fleste debuterer på et senere tidspunkt.

KOL er en fremadskridende sygdom således at patienten bliver tiltagende syg.

KOL omfatter lungesymptomer med
- ÅNDENØD
- HOSTE
- SLIMPRODUKTION

KOL er ofte ledsaget af andre sygdomme som hjertesygdom, knogleskørhed og psykiske lidelser.

KOL kan medføre “forværringer”. Her sker en akut forværring af tilstanden oftest pga. lungebetændelse.

KOL er en kronisk sygdom som kræver kontrol. Du kan se ud af flowdiagrammet hvad lægehuset tilbyder og forventer at patienten deltager i.

Mistanke om KOL. Der bestilles tid til lungefunktionsundersøgelse.

1. Konsultation:

Lungefunktionsundersøgelse ved sygeplejersken. Før test bør følgende undgås: store måltider i 2 timer, rygning i 4 timer, alkohol i 4 timer, fysisk anstrengelse i 0,5 time. På undersøgelsesdagen skal strammende tøj undgås.

Lægen vurderer testresultatet. Der sendes mail/brev til patienten. Ved KOL indkaldes patienten til sygeplejerskekonsulation.

2. Konsultation:

Sygeplejersken har en samtale med patienten. Her gennemgås væsentlige forhold ved patienten i forhold til KOL.

  • Erhverv
  • KRAM – Kost, Rygning Alkohol og Motion
  • Andre sygdomme – hjertesygdom, knogleskørhed og depression
  • Vaccinationsstatus – Influenzavaccination og Pneumokokvaccination (relevant ved væsentlig nedsat lungefunktion/alder over 65 år)
  • Antal lungebetændelser indenfor det sidste år
  • BMI – Body mass index. Vægt og højde i forhold til hinanden
  • Bestiller røntgen af lungerne såfremt seneste er mere end et år gammelt

3. Konsultation:

Sygeplejersken fortsætter med parakliniske undersøgelser i form af

  • Iltmætning
  • Relevante blodprøver i form af blodprocent, hvide blodlegemer, blodplader, dvitamin, stofskifte, blodsukker, nyretal og levertal.
  • EKG-hjertekardiogram(for at udelukke hjertemæssig årsag til åndenøden)

4. Konsultation:

Opsamling ved lægen: Her gennemgås sygdommen, patienten lyttes på hjerte/lunger, testresultaterne gennemgås, der vælges hvilken type behandling patienten skal have og der opstilles mål for det næste år. Ved behov kommer patienten til 5. konsultation.

5. Konsultation:

Sygeplejersken: Inhalationsteknik gennemgås. Dette er yderst vigtigt. KOL inhalationsmedicin er dyrt både for patient og samfund. Desuden henvises til evt. kommunalt rehabiliteringsforløb eller rehabiliteringsforløb på sygehuset.

Herefter er man færdig udredt og overgår til almindeligt kroniker forløb

Dette forløb består af et halvårs tjek ved sygeplejersken samt en årskontrol med dertil hørende konsultationer.

1. Halvårskontrol:

Medbring inhalationsmedicin. Der gennemgås evt. problemer. KRAM faktorerne gennemgås og inhalationsteknik. Der medgives tider til årskontrollen.

1. Årskontrol:

Lungefunktionsundersøgelse. Forberedelse til lungefunktionsundersøgelse se ovenstående.

2. Årskontrol:

Sygeplejersken gennemgår KRAM, antal forværringer, relevante ny tilkomne diagnoser (hjertesygdom, knogleskørhed og depression), vaccinationsstatus. Der laves relevante blodprøver (se ovenstående) og bestilles røntgen af lunger såfremt det er relevant.

3. Årskontrol:

Lægen. Gennemgår seneste år, aktuelle undersøgelser, nytilkomne diagnoser, medicin, behov for ilttilskud og målsætning for det næste år.

Akut konsultation:

Indledningsvis er der nævnt, at der kan opstå forværring af ens KOL. Det er vigtigt, at man henvender sig til praksis inden forværringen er ude af kontrol og den ikke fører ofte sygehusindlæggelse.

Patienten får en tid samme dag. Patienten tilses af sygeplejersken først. Gennemgår relevante symptomer:

Forværring af åndenød

Forværring af slimproduktion

Forværring af slim konsistens

Desuden temperatur som bør være målt hjemmefra, iltmætning, vægt, blodtryk, crp (infektionstal) og evt. ekg.

Patienten tilses af lægen som vælger relevant behandling. Der tilbydes kontrol efter ca. 3 dage.