Blodfortyndende beh.

Når du er i behandling med Marevan, er det vigtigt, at dit blods størkningsevne (INR) jævnligt kontrolleres. Det sker ved en blodprøve typisk hver 3-6 uge. Hvor hyppigt, at du skal have kontrolleret din INR, er individuelt og afhænger af, hvor stabil din INR har været ved de sidste kontroller.

Det er hjælpepersonalet, der er tovholder for alle vores patienter i blodfortyndende behandling, og det er dem, som tager prøven og udfører analysen samt efterfølgende dosere din medicin indtil næste kontrol.

Du kan læse mere om AK-behandling her. For nogle patienter har kosten stor indflydelse på hvor stabil INR-niveauet er. Det er ofte på grund at ændringer i K-vitamin. Du kan på patienthaandbogen.dk læse mere om kost og AK-behandling.

Når du er i blodfortyndende behandling, følger en årlig kontrol hos lægen med forudgående blodprøver. Her evalueres det forgangne år med videre.